Projekty EU

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nasza placówka realizowała projekty:

  • "Tornister", Poddziałanie 9.1.2, skierowany do 466 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Okres realizacji od 01.11.2008 r. do 31.07.2009 r.
  • "Smaki z Osieka", Poddziałanie 7.2.1, dla 20 mieszkanek Osieka Grodkowskiego. Okres realizacji od 01.02.2009 r. do30.06.2009 r.
  • "Aktywnością przeciw kryzysowi", Poddziałanie 6.1.1 dla 72 osób niezatrudnionych, nie zarejestrowanych w urzędzie pracy. Okres realizacji od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r.
  • "Praca w kryzysie", Poddziałanie 8.1.1 dla 48 osób zatrudnionych, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, umowy zlecenia, umowy o dzieło. Okres realizacji od 01.11.2009 r. do 31.12.2010 r.
  • "Czas na zmiany", Poddziałanie 8.1.2 dla 150 osób zatrudnionych, odchodzących z rolnictwa oraz pracowników pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Okres realizacji od 01.10.2009 r. do 31.05.2011 r.
  • "Wykształcenie - klucz do aktywności", Działanie 9.3, dla 225 osób zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Okres realizacji od 01.01.2010 r. do 30.06.2011 r.
  • "Teraz My", Poddziałanie 7.2.1, dla 48 osób niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia lub/i niepełnosprawnością. Okres realizacji od 01.02.2011 r. do 31.12.2011 r.