Harmonogram egzaminów w 2019 roku

Informacja Dyrektora CKE w sprawie terminów egzaminów

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku

pobierz