Liceum ogólnokształcące

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej!

 • Szkoła przyjazna uczniom.
 • U nas zawsze panuje miła atmosfera!
 • Doświadczeni nauczyciele pomogą ci zdobyć  wykształcenie.
 • Przyjmujemy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół zawodowych

Jeśli chcesz zdobyć wykształcenie średnie, podnieść swoje kwalifikacje, zwiększyć szansę rozwoju oraz kontynuować naukę na studiach wyższych zapisz się do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

CO ZYSKUJESZ:

 • zdobędziesz wykształcenie średnie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków;
 • nauka prowadzona jest w systemie zaocznym
 • w naszym liceum realizowany jest program kształcenia ogólnokształcącego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 • otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
 • nauczysz się podstaw języka angielskiego lub niemieckiego.


Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa zjazdy w miesiącu). 


Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR, i inne.  


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
 • 3 lata (6 semestrów) - słuchacze po gimnazjum - ostatni nabór styczeń 2020!!!
 • 2 lata (4 semestry) - słuchacze po szkole zawodowej  - ostatni nabór styczeń 2020!!!
 • 4 lata (8 semestrów) - słuchacze po szkole podstawowej 8-mio klasowej
 • 3 lata (6 semestrów) - słuchacze po szkole branżowej 1 stopnia
 • Słuchacze są przyjmowani bez egzaminów na podstawie złożonych dokumentów.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodkowie skierowane jest do wszystkich, którzy w miłej atmosferze chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z codziennych obowiązków. Szkoła kształci w systemie zaocznym, dogodnym dla tych, którzy obciążeni są obowiązkami rodzinnymi lub zawodowymi. Ukończenie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych pozwala naszym słuchaczom na uzyskanie średniego wykształcenia oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Wszystkim słuchaczom zapewniamy opiekę starannie dobranego, życzliwego i kompetentnego zespołu nauczycieli, dyrektora oraz sekretariatu. Ponadto zapewniamy naukę bez stresu w miłej i życzliwej atmosferze. Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej, a zatem wszystkie świadectwa wydawane naszym absolwentom są w pełni honorowane na innych uczelniach.

Bez dodatkowych opłat wydajemy legitymacje szkolną, która uprawnia do zniżek na przejazdy publicznymi środkami komunikacyjnym oraz zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS.

Prowadzimy nabór na wszystkie semestry. W naszej szkole nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, przyjmujemy słuchaczy już od 18 roku życia, jednak w wyjątkowych sytuacjach i spełnieniu wymagań, w szkole może się uczyć osoba, która ukończyła 15 lat.

Wspieramy osoby, które zdecydowały się wznowić naukę po wielu latach przerwy, bezrobotnych, samotnie wychowujące dzieci. Każdy może liczyć na indywidualne traktowanie i zrozumienie.

 

Nabór trwa, nie czekaj na ostatnią chwilę przyjdź i złóż podanie już dziś!

 

Płatność

Opłata miesięczna wynosi 50 zł (bez wakacji)

 

Warunki przyjęcia

Słuchacze przyjmowani są bez egzaminów na podstawie złożonych dokumentów (podanie - druk w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej, świadectwo ukończenia gimnazjum, 8-io klasowej szkoły podstawowej, elemntualnie zdjęcia do legitymacji i indeksu, dowód osobisty).