Aktualności

harmonogram egzaminów - technik mechanik

Technik mechanik – kwalifikacja MG.44

22.06.2021 – egzamin pisemny godz. 12.00

Egzaminy odbędą się w szkole w Grodkowie, ul. Warszawska 42.

Na egzamin proszę przybyć min. 30 minut przed jego rozpoczęciem, z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), z czarnym długopisem/piórem.
Dodatkowo można przynieść: kalkulator prosty.

28-29.06.2021 r. – egzamin praktyczny godz. 16.00 – jeśli nie jesteś pewien kiedy zdajesz egzamin, zadzwoń do sekretariatu szkoły.

Egzaminy odbędą się w szkole w Grodkowie , ul. Warszawska 42.

Na egzamin proszę przybyć min. 30 minut przed jego rozpoczęciem, z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), z czarnym długopisem/piórem.