Aktualności

harmonogram egzaminów - technik rolnik

Technik rolnik – kwalifikacja RL.16

21.06.2021 r. – egzamin praktyczny godz. 13.00

Egzaminy odbędą się w Grodkowie w Domu Kultury przy ul. Kasztanowej 16.

Na egzamin proszę przybyć min. 30 minut przed jego rozpoczęciem, z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), z czarnym długopisem/piórem.

22.06.2021 – egzamin pisemny godz. 12.00

Egzaminy odbędą się w Grodkowie w Domu Kultury, ul. Kasztanowa 16.

Na egzamin proszę przybyć min. 30 minut przed jego rozpoczęciem, z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), z czarnym długopisem/piórem.
Dodatkowo można przynieść: kalkulator prosty.