Aktualności

harmonogram egzaminów - technik drogownictwa

Technik drogownictwa

kwalifikacja BD.01

22.06.2021 – egzamin pisemny godz. 10.00

Egzaminy odbędą się w szkole w Grodkowie, ul. Warszawska 42.

Na egzamin proszę przybyć min. 30 minut przed jego rozpoczęciem, z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), z czarnym długopisem/piórem.
Dodatkowo można przynieść: kalkulator prosty.

23.06.2021 r. – egzamin praktyczny godz. 12.00

Na egzaminie wymagany jest strój roboczy.

Egzaminy odbędą się w szkole w Grodkowie przy ul. Elsnera 10A – baza firmy robót drogowych.

Na egzamin proszę przybyć min. 30 minut przed jego rozpoczęciem, z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), z czarnym długopisem/piórem.

kwalifikacja BD.25

21.06.2021 r. – egzamin praktyczny godz. 9.00

Egzaminy odbędą się w szkole w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 42.

Na egzamin proszę przybyć min. 30 minut przed jego rozpoczęciem, z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), z czarnym długopisem/piórem.

22.06.2021 – egzamin pisemny godz. 12.00

Egzaminy odbędą się w szkole w Grodkowie, ul. Warszawska 42.

Na egzamin proszę przybyć min. 30 minut przed jego rozpoczęciem, z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), z czarnym długopisem/piórem.
Dodatkowo można przynieść: kalkulator prosty.