Aktualności

harmonogram egzaminów - opiekun osoby starszej

Opiekun osoby starszej – kwalifikacja SPO.02

10.06.2021 – egzamin pisemny (w formie komputerowej).

Egzaminy odbywają się w różnych godzinach. Jeśli nie jesteś pewien o której godzinie zdajesz egzamin – skontaktuj się z sekretariatem szkoły.

Egzaminy odbędą się w szkole w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 42. Na egzamin proszę przybyć min. 30 minut przed jego rozpoczęciem, z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), z czarnym długopisem/piórem.
Dodatkowo można przynieść: kalkulator prosty.

19-20.2021 r. – egzamin praktyczny

Egzaminy odbywają się w różnych dniach i godzinach. Jeśli nie jesteś pewien kiedy zdajesz egzamin – skontaktuj się z sekretariatem szkoły.

Na egzaminie wymagany jest odpowiedni ubiór.

Egzaminy odbędą się w szkole w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 42. Na egzamin proszę przybyć min. 30 minut przed jego rozpoczęciem, z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), z czarnym długopisem/piórem.