Aktualności

harmonogram egzaminów - technik BHP

technik BHP - kwalifikacja BPO.01

07.06.2021r. godz. 9.00 - egzamin praktyczny

Egzamin odbędzie się w szkole w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 42.
Na egzamin proszę przybyć min. 30 minut przed jego rozpoczęciem, z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), z czarnym długopisem/piórem.
Dodatkowo można przynieść: kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

08.06.2021 – egzamin pisemny (w formie komputerowej)

Egzamin odbędzie się w różnych godzinach. Jeśli nie jesteś pewien o której godzinie zdajesz egzamin – skontaktuj się z sekretariatem szkoły.

Egzamin odbędzie się w szkole w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 42. Na egzamin proszę przybyć min. 30 minut przed jego rozpoczęciem, z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), z czarnym długopisem/piórem.
Dodatkowo można przynieść: kalkulator prosty.