Aktualności

Egzaminy zawode - czerwiec 2021 - ważne informacje

Egzaminy w sesji czerwiec 2021r odbędą się zgodnie z planem!!!

W związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią oraz rozporządzeniami wydanymi przez MEN i RM, prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły i zapoznanie się z harmonogramem i miejscem zdawania egzaminu.

Proszę pamiętać, że zdający egzamin musza dostosować się i przestrzegać: Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.