Aktualności

WRACAMY DO SZKOŁY!!!

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wracamy do nauki stacjonarnej. Nie będzie to proces natychmiastowy. Przez pierwsze dwa tygodnie 17-30 maja 2021 roku, nauka w szkole odbywać się będzie w systemie hybrydowym, tzn. połowa zajęć w szkole, połowa z wykorzystanie platformy nauczania zdalnego. Wyjątkiem są ostatnie semestry szkoły policealnej, które przygotowują się do egzaminów zawodowych – ich zapraszamy do szkoły na wszystkie zajęcia zgodnie z planem. Po tym czasie, od 31 maja 2021 wszystkie zajęcia realizowane będą stacjonarnie w szkole zgodnie z planem lekcji.

Szczegołowy podział na zajęcia stacjonarne i zajęcia zdalne zamieścimy w koleknym komunikacie.

Aby powrót do szkoły był bezpieczny, prosimy zapoznać się i przestrzegać dołączone Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 17.05.2021 r.).

Do zobaczenia w szkole!!!