Aktualności

Matura 2021 - organizacja

Egzaminy maturalne na poziomie podstawowym z: języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego odbywać się będą z podziałem na dwie grupy zdających.

Dla jednej grupy egzamin odbędzie się w szkole przy ul. Warszawskiej 42 w sali nr 11, dla drugiej grupy w dużej sali Domu Kultury w Grodkowie, ul. Kasztanowa 16.

Informację o podziale na grupy zdających można uzyskać w sekretariacie szkoły tel. 77 415 43 50, +48 730 005 442.

Na egzamin:

  • należy stawić się ok. 40 minut przed wyznaczona godziną rozpoczęcia egzaminu
  • z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport.
  • obowiazkowo maseczka zakrywająca usta i nos,
  • używamy jedynie długopisu/pióra z czarnym tuszem oraz z przyborów umieszczonych na wykazie.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły.

Wyniki, świadectwa – 5 lipca 2021 roku – najszybciej przez Internet – dane do logowania otrzymacie po pierwszym egzaminie. Można będzie dowiedzieć się w szkole (proszę dzwonić ok. 9.15-najwcześniej).

Poprawka - przysługuje absolwentowi, który przystąpił do wszystkich egzaminów oraz gdy nie zaliczył tylko 1 przedmiotu obowiązkowego (j. polski, j. obcy, matematyka). W sesji poprawkowej absolwent nie może podwyższać wyniku egzaminu dodatkowego.
Termin egzaminu poprawkowego - 24.08.2021r. 

Aby zapisać się na poprawkę, koniecznie trzeba złożyć OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO  do 12.07.2021) w sekretariacie szkoły  - specjalny druk (załącznik nr 7)  dostępny będzie na naszej stronie internetowej w dniu ogłoszenia wyników – można wysłać skan emailem, (zdający nie może zmienić przedmiotu ani poziomu na poprawce).