Aktualności

Nauczanie zdalne

W dalszym ciągu nauczanie organizowane jest w formie zdalnej.

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych, zajęcia zaplanowane w okresie od 4 do 16 stycznia 2021r. zostają przesunięte i realizowane odpowiednio w terminie 18-30 stycznia 2021 roku.

Z dniem 31 stycznia 2021 roku zakończy się semestr jesienny.

O zmianach w organizacji zajęć będziemy informować w kolejnych wiadomościach.