Aktualności

WAŻNE INFORMACJE dla zdających egzamin zawodowy - styczeń 2021

Egzaminy w sesji styczeń-luty 2021r odbędą się zgodnie z planem!!!

W związku z trwająca epidemią oraz rozporządzeniami wydanymi przez MEN i RM, prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w godzinach jego pracy i zapoznanie się z hamonogramem i miejscem zdawania egzaminu.