Aktualności

Ważne informacje dla słuchaczy i innych osób wchodzących do szkoły

W zwiazku z panującą epidemią, organizacja pracy naszej szkoły została dostosowana do wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Można sie z nimi zapoznać klikając w poniższy link:

procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID 19 - 09.2020 - wyciąg