Aktualności

Wyniki egzaminu zawodowego czerwiec 2020

Informujemy, że w sekretariacie szkoły można uzyskać informacje o osiągniętych wynikach na egzaminie z kwalifikacji w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 roku.

W sekretariacie odebrać można Dyplomy uzyskanego tytułu zawodowego dla słuchaczy szkoły policealnej oraz Świadectwa kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie - dla słuchaczy KKZ, którzy zdawali egzamin wg formuły 2017, tzn. egzamin o oznaczeniu dwuliterowym, np. RL.16

Słuchacze którzy przystępowali do egzaminu wg formuły 2012 o oznaczeniu jednoliterowym, np. M.44, R.16 wyniki egzaminu i ewentualne Świadectwa otrzymają na adres domowy.