Aktualności

Nauka zdalna - brakujące adresy e-mail

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach i koniecznością wprowadzenia nauczania zdalnego, prosimy każdego słuchacza o podanie swojego aktualnego adresu email. Można to zrobić elektronicznie na adres: sekretariat@szkolyzaocznegrodkow.pl lub sms na +48 730 005 442. KONIECZNIE proszę wpisać imię i nazwisko osoby, której ten adres dotyczy.