Szkoły Średnie i Policealne w Grodkowie

e-mail: sekretariat@szkolyzaocznegrodkow.pl
www: http://szkolyzaocznegrodkow.pl
Data wydruku: 2017-06-28 14:18:45

Rekrutacja

Rekrutacja w naszych szkołach trwa przez cały rok. Możesz dołączyć na każdy semestr oraz w trakcie semestru. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
W uzasadnionych przypadkach o przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukończyli 16 lat.
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej jest ukończenie szkoły średniej.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do liceum ogólnokształcacego po zasadniczej szkole zawodowej przyjmowani są na III semestr. Nauka dla nich trwa 4 semestry.
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 3-letniego liceum ogólnokształcącego jest ukończenie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Wymagane dokumenty:

Zapisy na semestr wiosenny

Informujemy, że trwa rekrutacja na semestr wiosenny w roku szkolnym 2015/2016.

Ogłaszamy nabór do Liceum Ogónokształcącego:

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły nr tel. 77 415 43 50

Jeśli potrzebujesz zdobyć zawód, zapraszamy do nauki na kwalifikacyjnych kursach zawodowych o kierunkacj:

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły nr tel. 77 415 43 50