Szkoły Średnie i Policealne w Grodkowie

e-mail: sekretariat@szkolyzaocznegrodkow.pl
www: http://szkolyzaocznegrodkow.pl
Data wydruku: 2020-08-09 08:13:35

Wysokość czesnego za naukę w szkole dla dorosłych

 

Czesne należy wpłacić do 15 –tego każdego miesiąca nauki na konto bankowe szkoły:

23 8870 0005 2001 0004 5304 0001

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

W tytule przelewu proszę podać: