pomoce dydaktyczne podczas egzaminu

Pomoce dostępne podczas egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2018r.

Zgodnie z Komunikatem  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.: