Informacje dla zdających

 

 

Matura 2021 - komunikat o terminach egzaminów, w tym egzaminu maturalnego

Zamieszczamy informację o terminach egzaminów organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w tym egzaminu maturalnego.

Są to terminy aktualne w dniu publikacji. W związku z trwającą epidemią, terminy egzaminów mogą ulec zmianie.