Informacje dla zdających

Informujemy, że wszystkie egzaminy maturalne w roku 2020 odbędą się w naszym budynku szkoły w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 42.

Matura 2020 - komunikat o terminach egzaminów, w tym egzaminu maturalnego