Informacje dla zdających

Matura 2020 - komunikat o terminach egzaminów, w tym egzaminu maturalnego