Informacje dla zdających

Informujemy, że wszystkie egzaminy maturalne w roku 2020 odbędą się w naszym budynku szkoły w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 42.

Materiały i przyborypomocnicze dozwolone na egzaminie maturalnym w 2020 roku