Informacje dla zdających

Informujemy, że wszystkie egzaminy maturalne w roku 2020 odbędą się w naszym budynku szkoły w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 42.

Aktualne terminy egzaminu maturalnego 2020

Opracowano na podstawie:

Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku - Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Zmiany w harmonogramie ogłoszonym 24 kwietnia br. zostały oznaczone czerwoną czcionką.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

8

poniedziałek

język polski – pp*

język polski – pr *

9

wtorek

matematyka – pp

język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr

10

środa

język angielski – pp

język angielski – pr
język angielski – dj*

11

czwartek

Boże Ciało

12

piątek

Dzień bez egzaminów.

13, 14 – sobota, niedziela

15

poniedziałek

matematyka – pr

filozofia – pp
filozofia – pr

16

wtorek

biologia – pp
biologia – pr

wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr

17

środa

chemia – pp
chemia – pr

informatyka – pp
informatyka – pr

18

czwartek

język niemiecki – pp

język niemiecki – pr
język niemiecki – dj

19

piątek

geografia – pp
geografia – pr

historia sztuki – pp
historia sztuki – pr

20, 21 – sobota, niedziela

22

poniedziałek

język włoski – pp
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr

język włoski – pr
język włoski – dj

23

wtorek

język francuski – pp

język francuski – pr
język francuski – dj

24

środa

fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr

historia – pp
historia – pr

25

czwartek

język hiszpański – pp

język hiszpański – pr
język hiszpański – dj

26

piątek

język rosyjski – pp

język rosyjski – pr
język rosyjski – dj