Informacje dla zdających

30
lis  1999

Mejsce egzaminu maturalnego 2019

Informujemy, że w roku 2019 wszystkie egzaminy maturalne pisemne i ustne odbędą się w szkole w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 42