Informacje dla zdających

30
lis  1999

Materaiały i przybory pomocnicze na egzaminy pisemne - Matura 2019

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2019 r.

NF - egzamin w nowej formule - dla zdających, którzy ukończyli szkołę w 2015 roku i póżniej

SF - dla zdających, którzy ukończyli szkołę przed 2015 rokiem