Informacje dla zdających

30
lis  1999

Terminy i miejsce egzaminu maturalnego 2017

Informujemy, że egzaminy maturalne odbędą się wg następiującego planu:

  • 4 maj 2017 godz. 9.00 - język polski poziom podstawowy - Dom Kultury w Grodkowie ul. Kasztanowa 16.

  • 5 maj 2017 godz. 9.00 - matematyka poziom podstawowy - Dom Kultury w Grodkowie ul. Kasztanowa 16.

  • 8 maj 2017 godz. 9.00 - język angielski poziom podstawowy, dla absolwentów z 2015, 2016 i 2017 roku (nowa formuła) - Dom kultury w Grodkowie ul. Kasztanowa 16.

  • 8 maj 2017 godz. 9.00 - język angielski poziom podstawowy, dla absolwentów z lat wcześniejszych (stara formuła) - szkoła w Grodkowie ul. Warszawska 42.

Wszystkie pozostałe egzaminy pisemne i ustne, zdawane na pozmiomie podstawowym i ustnym odbędą się w szkole w Grodkowie ul. Warszawska 42.

Jeśli masz wątpliwości, gdzie zdajesz egzamin, zadzwoń do sekretariatu szkoły 77 415 43 50 

UWAGA!!!
Na wszystkie egzaminy trzeba koniecznie przybyć min. 30 min. przed godziną rozpoczęcia z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Na wszystkich egzaminach obowiązuje czarny długopis/pióro oraz pomoce wymienione w komunikacie o przyborach, dostępnym tutaj. Tablice matematyczne podczas egzaminu zapewnia szkoła.