Informacje dla zdających

30
lis  1999

Materaiały i przybory pomocnicze na egzaminy pisemne - Matura 2017

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2017 r.