Deklaracje maturalne

30
lis  1999

Termin składania deklaracji maturalnych

Przypominamy wszystkim słuchaczom, o terminie składania deklaracji maturalnych na egzamin w maju 2017 roku dla:

  • słuchaczy V i VI semestru Liceum Ogólnokształcącego - 30 września 2016r.

  • absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, którzy nie przystępowali wcześnie do egzaminu lub słuchaczy którzy nie zdali egzaminu maturalnego - 31 grudnia 2016r.

Druk deklaracji można pobrać tutaj.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły.