Aktualności

22
wrz  2015

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2016

Egzamin pisemny dla kwalifikacji R.03 - Prowadzenie produkcji rolniczej, odbędzie się 14 stycznia 2016r. - czwartek.

Egzamin praktyczny dla kwalifikacji R.03 - Prowadzenie produkcji rolniczej, może odbyć się w dniach od 16 stycznia 2016r. do dnia 26 lutego 2016r.

 

Egzamin pisemny dla kwalifikacji R.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, odbędzie się 14 stycznia 2016r. - czwartek.

Egzamin praktyczny dla kwalifikacji R.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, odbędzie sie 15 stycznia 2016r. - piątek.

 

Szczegółowy harmonogram zamieścimy w grudniu 2015r.