Kursy kwalifikacyjne

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kierunki:

technik budownictwa - kwalifikacje B.18, B.30, B.33
technik mechanik - kwalifikacje M.20, M.44
technik rolnik  - kwalifikacje R.03, R.16
technik ekonomista

Kurs na tytuł technika składa się z 2 lub 3 kwalifikacji, które łącznie trwają 4 semestry. Opłata wynosi 500 zł/semestr.