Szkoły policealne

Szkoły Policealne

Warunek: ukończona szkoła średnia

Nauka w szkole policealnej trwa 2 lata.

Kierunki:

technik informatyk
technik rachunkowości
technik administracji

Płatność:

Opłata miesięczna wynosi 50 zł.

 

Warunki przyjęcia:

Słuchacze przyjmowani są bez egzaminów na podstawie złożonych dokumentów (podanie - druk w sekretariacie szkoły, świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla, 3 zdjęcia, dowód osobisty).