Szkoły ogólnokształcące

Licea Ogólnokształcące

Liceum ogólnokształcące po szkole podstawowej i gimnazjum - 3 lata
Liceum ogólnokształcące po szkole zawodowej - 2 lata

 

Płatność

Opłata miesięczna wynosi 50 zł.

 

Warunki przyjęcia

Słuchacze przyjmowani są bez egzaminów na podstawie złożonych dokumentów (podanie - druk w sekretariacie szkoły, świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla, 3 zdjęcia, dowód osobisty).